Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Ewgenij Mozgunow z siedzibą przy , ul. Alojzego Dambonia 153/15, Opole, 45-860, NIP: 7543093392

 2. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: beleg1111@gmail.com 

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotycz ą, przed zawarciem umowy; 

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 

5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6.mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Przetwarzane dane:

1. adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na stronie internetowej, data i godzina korzystania ze stron, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

2. zbierane informacje mogą stanowić dane osobowe i być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, z których korzystasz podczas użytkowania naszych stron. Co do zasady wykorzystywane przez nas pliki cookies, czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do celowej identyfikacji użytkownika.

Źródła danych:

1. Pliki cookies (opisane poniżej). 

2. Logi dostępowe:
Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania ze stron przez jego użytkowników
w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są zbierane do celów związanych z
administrowaniem stron, w szczególności wykorzystywane są w rozpoznawaniu problemów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz
zarządzaniu stronami. Z ww. źródła pochodzą następujące dane:
— adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie
— czas nadejścia zapytania
— pierwszy wiersz żądania http
— kod odpowiedzi http
— liczbę wysłanych przez serwer bajtów
— adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku,
gdy przejście do naszych stron nastąpiło przez odnośnik
— informacje o przeglądarce użytkownika
— informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
W celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób
odwiedzających strony (np. informacji o miejscu, z którego nastąpiło połączenie), zbierane
są adresy IP. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych
przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, obejmujące
informację o oglądalności naszych stron. Zestawienia te nie zawierają danych pozwalających
na identyfikację (określenie Twojej tożsamości).

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż
do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przegl ądarki
internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają
ich własnej polityce prywatności.
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Niezbędne — są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub
funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne — Są ważne dla działania serwisu:
o   służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał
poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
o   służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień
zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie
powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
o    służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie
spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe — Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który
udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości
funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak
możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie
serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

2. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

a) Cookies tymczasowe (session cookies)

cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu

b) Cookies stałe (persistent cookies)

nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

3. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies

a) Cookies własne (first party cookies)

cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

b) Cookies zewnętrzne (third-party cookies)

cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji — innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

4. Ze względu na cel jakiemu służą

• Konfiguracji serwisu — umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu — umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu. 

• Uwierzytelnianie — umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 

• Stan sesji — umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 

• Procesy — umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji 

• Reklamy — umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny) 

• Lokalizacja — umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika. 

• Analizy i badania, audyt oglądalności — umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

5. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

a) Nieszkodliwe:

Obejmuje cookies:
• — niezbędne do poprawnego działania witryny
• — potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie
nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

b) Badające:

wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających
zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w
celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.